شادی از نوع جدید

امروز به طرز عجیبی بی دلیل شاد بودم. اگر بخواهم با کلمات توصیفش کنم باید بگویم:

توی دلم مثل کارتنهای کودکی توپ شادی شلیک می کردند. بعد با هر شلیک توپ، یک دسته ی بزرگ از گلهای بهاری توی دلم پخش می شدند. خیلی حس جالبی بود.

/ 0 نظر / 17 بازدید