اولین جلسه حرفه ای

پریروز اولین جلسه جدی در مورد پروژه ای بود که پایان نامه ی من هم بخشی از اونه. باید اعتراف کنم که من قبلتر ادمهای دور و برم  در این محیط رو دست کم می گرفتم چون سابقه کار مهندسی حرفه ای تو صنعت نداشته اند و به قول خودشون همیشه در دنیای تحقیقاتی بوده اند. بعد جلسه ولی نظرم عوض شد و احترامم نسبت به تواناییهاشون بیشتر چرا که دیدم از من یکی خلاقترند. من ایده زیاد مطرح کردم و سوال هم زیاد پرسیدم اما جهت دهنده نبودم. من از چیزهایی حرف می زدم که دیده بودم اما بقیه چند دقیقه بعد از شنیدن ایده ی من که اصالتا مال من نبود و حاصل تجربه کاریم بود اونو تغییر می دادند و بر اساسش پیشنهادات جدید مطرح می کردند که تحسین بر انگیز بود. یک نکته ی دیگه ای هم که توجهم رو جلب کرد تفاوت برخورد معاون بخش که شاید هم سن و سال خودم باشه با بقیه که اونا هم تو همین رنج هستند بود. توانایی این آدم در مدیریت جلسه و جهت دادن به بحث و تعریف کار برای دیگران جالب بود. بعد جلسه به این نتیجه رسیدم که ایشون هم بی دلیل معاون بخش نشده. قبلا هیچ وقت اینجوری به جلسه های کاری نگاه نکرده بودم. به گمانم این دور بودن از محیط کار و نگاه کردن ایده های مهندسی مخصوصا در بازدیدهای حین تحصیل و البته کلاس پر تفرج ترم پیش در مورد روابط اجتماعی در محیط کار، همگی در این تغییر نگاه موثر بوده اند. از این تغییر خوشحالم. باید با جدیت بیشتری روی پایان نامه کار کنم چون به این نتیجه رسیدم که با مهندسهای خوبی طرفم.

/ 1 نظر / 2 بازدید

............................................................................. سیستم بین المللی وبلاگ دهی SCH.BZ: ............................................................................. در سیستم وبلاگ دهی SCH.BZ ثبت نام کنید اگر: 1. از گذاشتن نامهای طولانی و بی مسما در وبلاگهای امروزی خسته شدید؛ 2. اگرمی خواهید در سایت خود اسکریپ بگذارید ولی عرف بلاگهای ایرانی این امکانات را در اختیار شما نمی گذارید؛ 3. می خواهید سایت شما در 1 الی 6 ساعت در گوگل ثبت گردد؛ 4. اگر می خواهید مانند فیس بوک از sch.bz/your blog استفاده کنید؛ 5. به وبلاگ نویسی بین المللی بپوندید؛ 6. ... و دهها امکانات برای شما. ما این امکانات را برای کاربران بین المللی خود در دهها زبان در SCH.BZ قرار داده ایم. 70 درصد وبلاگنویسان ما از دهها کشور جهان با زبانهای مختلف می باشند. نامهای ساده و زیبای فارسی و انگلیسی برای شما باقی است امروز این امکان برای شماست. ............................................................................. سایت شما: http://www.sch.bz .............................................................................