یک روز خوب

جای همه ی دوستان خالی! امروز در این هوای واقعا دل انگیز بهاری بعد عمری سرما و یخ بندان با دوستان در جنگل مراسم گریل برگزار کردیم. 

کلی تاب و الا کلنگ بازی کردیم بعد عمری!!!

با یک گروه دانشجوی روس که توپ داشتند هم وسطی بازی کردیم. اول که قبول کردند با ما بازی کنند فکر می کردند بازی مشابهی دارند اما بعد گفتند که بازی شما بهتر از بازی ماست. تیم وسط خسته شده بود ولی نمی سوخت. آخر سر هم یکی از یاران شان برای کمک به ما آمد! 

بعد هم برای هضم انبوه غذاهای خورده شده - البته توسط سایر دوستان-کلی پیاده روی کردیم. کلی آدم دیگر هم برای پیک نیک آمده بودند. 

خدا را شکر روز خوبی بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید