انتقال تجربه

براي آزاد كردن ليسانسم رفتم. گواهي هاي كارم رو تحويل كارمند خوش برخورد مربوطه كه جز نوادر شريف بودند دادم. نگاهي كردند و گفتند چقدر كار عوض كردي؟ توي فرمي كه بايد پر مي‌كردم هم همه‌ي سوابق كاريم جا نشد و مجبور شدم زيرش اضافه كنم. تازه از اونجايي كه اشتغال حين تحصيل حساب نيست يك چيزي هم دستي دادم. داشتم فرم‌ها رو پر مي‌كردم كه كارمند خوش اخلاق منو صدا كردند و پرسيدند همه گواهيهاي اشتغالت همينه؟ عرض كردم بله گفتند پس از تاريخ فلان تا فلان كجا مشغول بودي؟(شش ماهي كه پارسال كنج عزلت گزيده بودم) خنديدم و گفتم هيچ جا خونه بودم. خيلي تعجب كردند. بعد گفتند از تاريخ فلان تا فلان كه نوشتي ساعتي كجا تمام وقت بودي؟ باز هم گفتم هيچ جا! باز هم تعجب كردند. انگار با سوابق كاري پر و پيمان ما جور در نمي‌‌اومد كه وسطش بريم براي خودمان خوش بگذرونيم! بعد گفتند چرا اينقدر دير اومدي؟ اگر زودتر مي‌اومدي سابقه كارت براي مدرك ارشدت حساب مي‌شد اما حالا از امروز برات حسابه. اين حرف كاملا منطقي بود چون اصولا هزينه خريد كل مدرك كارشناسي حدود نصف ارشد براي ورودي ماست. اين قانون تقريبا قابل بسطه. پس اگر قصد خريد مدركتون رو داريد براي مقطع اول زودتر اقدام كنيد چرا كه آزادی مدرك مقطع بالاتر بدون آزادي مدرك مقطع قبلي ممكن نيست.

/ 1 نظر / 2 بازدید
سماع

نگفته بودی ناقلا!