خوبی

سوپروایزر رسمی آدم خیلی خوبی است. به حرفهایم خیلی با دقت گوش می کند درباره شان فکر می کند و اگر از چیزی آزرده باشم تمام سعی اش را می کند که دیگر اتفاق نیفتد. این تمام سعی اش واقعا تمام سعی اش است و این خیلی خوب و دوست داشتنی و قابل احترام است. کمتر آدمی شبیه این آدم دیده ام. خوبی اش مستدام باد!

/ 1 نظر / 5 بازدید
فاطمه

آره این جور آدما خیلی کم اند ولی آدم وقتی شانس میاره یکیش به پستش میخوره کلی ذوق زنده میشه... و کلی حال میده معاشرت با این جور افراد... خوش شانسی!