ساعت کار آفیس اندونزی در ماه رمضان: هشت و نیم تا سه و نیم

ساعت کار آفیس دوبی در ماه رمضان: نه تا دو! 

از سایر نقاط دنیا ایمیلی دریافت نشد.

/ 1 نظر / 32 بازدید
م. و.

الآن که تعطیلیم اما دوبی رو پسندیدم واسه کار[چشمک]