وقتی طوفان پر هیاهوی عشق در قلب آدمی فروکش می کند، عقل قدرت میگیرد. بعد تفاهم عقل و دل، عشق تبدیل به  نسیم ملایم دوست داشتن می شود. هر دوی این احساسات زیبا هستند هم طوفان احساس و هم نسیم ملایم دوست داشتن و صد البته برای خیلیها هر دوی این احساسات لازمند. 

/ 1 نظر / 18 بازدید
م و

.............................