اشتراکات فرهنگی

ورق عنب

یبرق(Yabragh)

yalanje

همه همان " دلمه برگ مو" ی خودمان هستند

اولی به عربی لبنانی

دومی به عربی سوری

سومی به ترکی ( سومی را شنیدم و ممکن است تلفظ من درست نباشد اما دو تای دیگر کاملا درستند)

تازه سوریها ماست و خیار هم دارند که عین ماست و خیار ماست. بهش هم می گویند: لبن خیار :))))

و ما دیشب دلمه برگ مو و ماست و خیار ویرایش سوری خوردیم. خیلی خوشمزه بود. احساس در وطن در مهمانی بودن به ما دست داد. جای همه خالی!

/ 1 نظر / 2 بازدید
م و

نوش جان