افغانها با ما فرق زیادی ندارند. سنتهای مشترک زیاد داریم. زبانمون مشترکه. یک زمانی اجدادمون هم وطن بوده اند.

این خیلی غم انگیزه که بعضی ایرانیهای مدعی تحصیل کرده اینجا هم نسبت به افغانها نگاه بالا به پایین دارند. حتی با وجود اینکه با هم سر یک کلاس می نشینند یا تو یک دانشگاه درس می خونند. خیلی از افغانهایی که اینجا درس می خونند یک مدتی از زندگیشون رو توی ایران گذرونده اند. تو مناطق فقیر نشین اطراف شهرهای بزرگ اما اونقدر زحمت کشیده اند که بتونند بیان اینجا و در کنار ما و بقیه درس بخونند. گیریم با انواع بورسها که اونها دارند و ماها نداریم اما زحمت کشیده اند. این آدمها از تحقیر شدن به خاطر افغان بودن توی کشور ما آزرده خاطرند. حق هم دارند. 

اگر این اروپاییها با ما اونجوری که ما- بعضی از ما- با افغانها برخورد کرده ایم و می کنیم رفتار می کردند چه حسی داشت؟ جالب اینحاست که همین ایرانیهای محترم وقتی حرف نژاد پرستی میشه از نژاد پرستی تو اروپا شاکیند اما من فکر نمی کنم این اروپاییها از ما بدتر باشند. انصاف داشته باشیم خیلی از ما از هر چی نژاد پرست تو دنیاست بدتریم. به قول قدیمیها آب نمی بینیم!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید