بیمه حوادث

از اونجایی که ما تازه واردیم کلی جلسه ایمنی و اینها باید برویم.

دیروز جلسه ایمنی بود اونم به زبون فصیح آلمانی. خانم ارائه کننده هم خیلی تند حرف می زد و البته من بخشهایی از حرفهاشون رو فهمیدم.

یک بخش صحبتهای ایشون در مورد بیمه حوادث کار بود. چند تا از موارد مطروحه خیلی با مزه بودند.

از همه با مزه تر این بود که اگر کسی توی دستشویی دچار حادثه بشه، مشول بیمه حوادث نیست چرا که تو یک حریم خصوصی بوده. کلی لبخند زدیم اما خانم محترم خیلی جدی تکرار کردند چون موضوع مهمی بوده!

/ 0 نظر / 3 بازدید