خط کش

خط کش وسيله ای است برای اندازه گيري، معياری برای سنجش نه قضاوت. اگر در رفتارهايمان دقت کنيم خيلی وقتها ما از رفتار و عقايد خودمان به عنوان خط کش  استفاده می کنيم، و اين خط کش برای ما معيار قضاوت می شود. نا خواسته(نا آگاهانه) از مقايسه طرز فکر يا رفتار ديگران با خودمان اشتباه می کنيم. گاهی وقتها هم فکر می کنيم ذهنيت ما همان حقيقت يا واقعيت مجهول است. بعضی وقتها طول خط کش مان برای اندازه گيری کم است. بعضی وقتها نادرست مدرج شده است؛ بعضی وقتها هم فکر می کنيم بدون خط کش می توانيم طول را اندازه بگيريم؛ آن زمانی که بر اساس ذهنيتهايان قضاوت می کنيم. خيلی وقتها هم خود خط کش اضافی است.

  
نویسنده : شیث ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٢٦
تگ ها :