يک کار خيلی خيلی بی ربط به من واگذار شده. هيچ چيزی ازش نمی دونم. اول بايد بفهمم چيه و بعد انجام بدم. تدوين استراتژی يا شايد هم تعيين استراتژی برای شرکت تازه تاسيس!! اول با سرچ شروع کردم. swot+استراتژی. يه خلاصه پايان نامه ديدم مربوط به دانشکده علوم انسانی تربيت مدرس، سال ۸۱. آخرش اين جمله بود: تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهند که هر چقدر درآمد جامعه به سمت نابرابري بيشتر متمايل مي شود بر تقاضا براي محصولات گروههاي سواري و اتوبوس افزوده مي شود. 

  
نویسنده : شیث ; ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٩
تگ ها :