کامپیوتر سوپروایرز رسمی ام از صبح مشکل داشت. ایشان هم عجله داشت که یک فایلی را بردارد و نمی شد. از طرفی یک دانشجوی خارجی دیگر آمده بود و منتظر ابشان بود. هی تلاش کرد و نشد و در اوج کلافگی بلند گفت شایسه!! این کلمه تا جایی که من می دانم معنی اش چیزی شبیه لعنتی است اما گفتنش در یک محیط کاری آنهم در حضور ما دو تا خارجی مناسب نبود. البته که روزی چندین بار این کلمه را می شنویم اما نه در محیط کار! خلاصه یک لحظه خجالت کشید بنده خدا! برگشت به ما دو تا خارجی نگاه کرد و گفت این کلمه ای که من گفتم یک کلمه با معنی مثبت بود به معنی خیلی خوب!! بعد هم کل اتاق منفجر شد از خنده.

  
نویسنده : شیث ; ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۳
تگ ها :