یک چیزهایی گوشه ذهنت هستند که از ترس قضاوت شدن یا گرفتن جوابها و یا نظراتی که ممکن است خوشایند تو نباشند و تعامل مثبت میان تو و آدمهای دور و برت را مکدر کنند هیچ وقت نمی زنی یا هیچ جا نمی نویسی اما این ننوشتن  یا گفتن  هم آزارت می دهد. باید ببینی چقدر توان تحمل داری. شاید یک روز بهای از دست دادن یک تعامل را به جان بخری و خودت را از رنج همراه کشیدن حرفهای نگفته آزاد کنی. حس آزادی از قضاوتهای یک طرفه و حرفهای نگفته هم باید زیبا باشد. شاید! 

  
نویسنده : شیث ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢۱
تگ ها :