توی این مدتی که اینجا بوده ام دیده ام که آدمهای دور و برم بزرگ شده اند. بعضی خیلی کمتر و بعضی خیلی خیلی بیشتر. یادم هست چند وقت پیش به یکی از همین بعضیها که سرعت تغییر محسوسش برای من، شگفت زده ام کرده بود این موضوع را گفتم. پرسیدم به نظر تو، من هم تغییر کرده ام؟ گفت نمی دانم. بعد که دید انگار این جواب برای من خوشایند نبوده گفت قطعا خیلی تغییر کرده ای. تنها در یک کشور خارجی زندگی کرده ای و از پس زندگی برآمده ای. گفتم این نتیجه منطقی توست نه نتیجه آنچه دیده ای یا حس کرده ای لبخند زد و گفت بلی متاسفم. مشکلی نبود فقط دوست داشتم یکی هم این تغییر را در من دیده و حس کرده باشد. یکی که بتواند مواردی را برایم مثال بزند. خب شاید هم با توجه به شرایط سنی من و آنها چندان تغییری نکرده ام!!!

  
نویسنده : شیث ; ساعت ۳:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
تگ ها :