آیا می دانید کنکور یعنی چه؟ :)

در اولین برخوردم با یکی از هم خانه ایهای کنجکاو نسبت به ایران، یک جمله ای گفتم که جایی خوانده بودم. اینکه زبان و فارسی و آلمانی واژه های مشترکی دارند. بچه هم ذوق کرد و گفت مثلا؟ من هم گفتم شرمنده  الان نمی دانم  ولی پیدا می کنم. از یک آلمانی فارسی دان هم که پرسیدم؛ گفت تنها پارادایز کلمه مشترک است ! 

اما بررسیهای من نتایجی در بر داشته اند. بخشی از کشفیات من تا اینجا اینها هستند : دوش (حمام) نه به معنی شب، دختر (فارسی)= تختر(آلمانی)، کمد و ازهمه مهمتر " کنکور".

کنکور (Konkur) در آلمانی معنی رقابت می دهد-  بنا به ترجمه گوگل مترجم-و جالب اینجاست که خود آلمانیها برای امتحان ورودی دانشگاه این کلمه را استفاده نمی کنند. 

از کشف معنی و زبان حاوی این کلمه کلی ذوق کردم؛  همیشه کنجکاو بودم معنی اصلی و زبان حاوی این کلمه را بدانم.

  
نویسنده : شیث ; ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٤
تگ ها :