فردا بعد از ظهر، جلسه اي خارج از شركت دارم. تصميم گرفته ام بعد از اتمام جلسه به برنامه اي شخصي برسم. از همكاران پرسيدم براي استفاده از مرخصي در ادامه ي ماموريت خارج از شركت چه شيوه اي مرسوم است؟ گفتند آنها در چنيني مواردي بعد از اتمام جلسه تا لحظه ي رسيدن به خانه از ماموريت و بقيه ي ساعات را تا اتمام وقت اداري مرخصي مي گيرند. محض اطمينان از رييس جديد الورود نيز روال را سوال كردم. آقاي رييس فرمودند تا لحظه ي اتمام جلسه از ماموريت و براي باقيمانده مرخصي رد كنيد. محض اطلاعشان، صحبت همكاران را نقل كردم. فرمودند بسيار خب پس به اندازه ي زمان صرف شده ي متداول در مسير برگشت براي چنين جلساتي به زمان ماموريت-حضور در جلسه - اضافه كنيد. چون منزل شما از بقيه دورتر است!!!!!

  
نویسنده : شیث ; ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱٥
تگ ها :